Podatek od deszczu to podatek powstały w wyniku działania prawa wodnego. Weszło ono w życie rok temu, w styczniu 2018 roku. Kto jest zwolniony z opłaty i czym właściwie jest podatek od deszczu?

Opłata za tak zwany podatek wodny, to nic innego jak podatek dotyczący odprowadzania wody opadowej do kanalizacji. Zapłacą go właściciele działek oraz nieruchomości i został wprowadzony w każdej gminie w kraju – jeżeli jesteś więc właścicielem mieszkania, nie musisz przejmować się jego istnieniem. Nie obejmuje on również tych, których nieruchomości podłączone są do kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Jeszcze rok temu, właściwe dla danych gmin samorządy nie były zobligowane do pobierania podatku od odprowadzania wody do systemów kanalizacyjnych. Obecnie przepis ten stosuje się do właścicieli każdej parceli o powierzchni większej niż 3500m2, jeżeli ponad 70% terenu zostało wyłączone z biologicznie czynnego gruntu. Inaczej mówiąc, jeżeli sporą część naszej parceli pokryliśmy asfaltem czy betonem, będziemy zmuszeni zapłacić podatek od deszczu. Zapłacą go również właściciele dużych nieruchomości, takich jak osiedla mieszkaniowe czy właściciele sklepów. Martwić o dodatkowe opłaty nie muszą się natomiast wspólnoty duchowe czy zarządcy dróg publicznych: są oni zwolnieni z obowiązku podatkowego.

Kto ustala wysokość podatku? Wysokość należności zależy od ustaleń podjętych przez prezydenta, wójta lub samorząd lokalny. Kwotę należności określają oni na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 2502). Jeżeli na naszej parceli nie posiadamy kanalizacji lub urządzenia do retencjonowania wody, będziemy zmuszeni zaakceptować nie tylko podatek, ale również to, że zapłacimy więcej niż niektórzy z naszych sąsiadów. Stawki podatku mogą różnić się od siebie w różnych częściach Polski, są one jednak dosyć transparentne. Jeżeli nie retencjonujemy wody na naszej posesji, za każdy metr kw. wody zapłacimy 0,50 zł. Jeżeli posiadamy urządzenia do retencji, których pojemność to minimalnie 30% łącznej wartości odpływu z posesji, kwota ta będzie wynosiła 0,05 zł. W przypadku, gdy nie zgadzamy się z kwotą wyznaczoną przez właściwy organ, możemy złożyć reklamację i wnioskować o jej zmianę.